Microsoft CSP (PL)

Aus TERRA CLOUD WIKI
Version vom 27. Januar 2023, 08:56 Uhr von CSPTeam (Diskussion | Beiträge) (FAQ)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

TERRA CLOUD Center

Aby zarejestrować się jako reseller w Centrum TERRA CLOUD, skorzystaj z linku poniżej:

https://www.terracloud.de

TERRA CLOUD Center powinno być już dostępne w menu rozwijanym.
Aby zarejestrować się po raz pierwszy, należy kliknąć na przycisk "Nowy użytkownik? Zarejestruj się teraz!

Startseite terracloud.de

Pierwsze kroki w Cloud Center

Tworzenie konta

Jeśli nie posiadają Państwo jeszcze konta w firmie Wortmann AG, formularz znajdą Państwo pod adresem (kliknij tutaj) który należy wypełnić i przesłać na adres wspolpraca@wortmann.de.
If Następnie zostanie przypisany numer klienta, który należy użyć, aby kontynuować.

Nazwa użytkownika i hasło

Wprowadź adres e-mail, którego chcesz później używać jako administrator. Będzie on używany do logowania się do TERRA CLOUD Center.
Na ten adres zostanie wysłana między innymi wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków.
Należy używać wielkich i małych liter oraz cyfr.
Ponadto wymagany jest co najmniej jeden znak specjalny (uwaga: nie wszystkie znaki są rozpoznawane; zalecenie: ! $).

Informacje kontaktowe

Tutaj prosimy o podanie podstawowych informacje o sobie i Twojej firmie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na poprawną pisownię np. województwa.
Ta informacja jest konieczna, ponieważ istnieje automatyczna weryfikacja między Twoimi danymi a informacjami, które posiadamy.

Registration im Cloud Center

Zarejestruj się jako sprzedawca

W polu "Numer klienta Wortmann AG" wprowadź numer klienta nadany przez Wortmann AG.
Po wprowadzeniu tego numeru pole „Dane bankowe” powinno zniknąć.

Utwórz konto

Zanim zakończysz rejestrację i klikniesz przycisk „Utwórz konto”, musisz przeczytać i zaakceptować Ogólne Warunki.
To samo dotyczy wytycznych dotyczących ochrony danych. Po zakończeniu rejestracji pojawi się okno potwierdzające, że rejestracja przebiegła prawidłowo.
Otrzymasz również e-mail, w którym musisz potwierdzić swoją rejestrację. Jeśli to okno się nie pojawi lub nie otrzymasz wiadomości e-mail, możliwe, że brakuje niektórych informacji.
W takim przypadku ponownie sprawdź czy podałeś poprawne dane. Jeśli nadal otrzymujesz komunikaty o błędach, skontaktuj się z nami pod adresem csp@wortmann.de.

Strona domowa TERRA CLOUD Center

Na stronie powitalnej znajdziesz przegląd aktualnych informacji, aktualizacji, specjalnych promocji, a także cenników, instrukcji i listę osób do kontaktu.
W pasku menu po lewej stronie znajdziesz wszystkie funkcje oferowane przez Terra Cloud Center.

Dashboard TERRA CLOUD CENTER

Wdrażanie do Centrum Technicznego

Centrum Techniczne to w 100% własny projekt firmy WORTMANN AG. Tutaj udostępniamy opcje zarządzania środowiskami wirtualnymi, kopiami zapasowymi i klientami końcowymi.
Aby móc rezerwować produkty Microsoft 365, potrzebujesz również dostępu do naszego Centrum technicznego.

Uzyskaj dostęp do Centrum Technicznego

Po udanej rejestracji jako reseller w TERRA CLOUD Center, w ciągu kilku minut otrzymasz również dostęp do TERRA Technical Center.
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Centrum Technicznego TERRA w ciągu 60 minut, skontaktuj się z nami przez e-mail na następujący adres, podając swój numer klienta WORTMANN AG:

 • support@terracloud.de


Dodawanie użytkowników

W TERRA Technical Center dostępna jest administracja użytkownikami. Tutaj możesz utworzyć nowe konta użytkowników dla swoich pracowników.

Aby to zrobić, wybierz „Dane” i „Rola użytkownika” i ustaw wartość na Pracownik sprzedawcy.

Za pomocą opcji „Portal użytkownika” możesz zdefiniować różne uprawnienia dla danego pracownika sprzedawcy.
Do operacji Microsoft CSP wymagane są następujące uprawnienia:

 • Ogólny dostęp
 • Pulpit
 • Zarządzanie klientami
 • CSP


Identyfikator sieci partnerskiej Microsoft i umowa partnerska Microsoft

Aby móc dokonywać zakupów Microsoft CSP, partnerzy muszą zarejestrować się jako pośrednicy sprzedawcy w firmie Microsoft i wprowadzić odpowiednie informacje w naszym Centrum technicznym TERRA.
Wymagane są następujące informacje:

 • Microsoft Partner Network ID
 • Microsoft ID


Aby wprowadzić te informacje, wybierz pozycję „Administracja sprzedawcy” w TERRA Technical Center. Następnie kliknij „Edytuj” w sekcji „CSP”.
Zobaczysz wtedy odpowiednie pola, w których możesz wprowadzić niezbędne informacje.
Jeśli którykolwiek z szczegółów ulegnie zmianie, możesz odblokować pola wprowadzania klikając „Edytuj”. Następnie prosimy o przesłanie informacji na adres csp@wortmann.de wraz ze swoim numerem klienta.

Poniższe linki dostarczą informacji na temat dokładnych procedur i możliwych scenariuszy:


Tworzenie klienta w TERRA Cloud Center

Klienci końcowi są zawsze tworzeni w TERRA CLOUD Center (www.terracloud.de).
Aby to zrobić, po zalogowaniu kliknij symbol fabryki po lewej stronie strony powitalnej.
Tutaj znajdziesz pole do zarządzania klientami, a następnie wszystkich utworzonych klientów końcowych.

Aby utworzyć nowego klienta końcowego, kliknij symbol „+”. Następnie otwiera się kolejne okno, w którym należy wprowadzić następujące informacje o kliencie końcowym:

 • Nazwa firmy
 • Adres
 • Kod pocztowy (z kreską)
 • Miasto
 • Kraj
 • Województwo
 • Imię
 • Nazwisko
 • E-mail
 • Telephone number


Ta informacja jest obowiązkowa, ale można ją później zmienić w dowolnym momencie.
Wraz z instalacją klienta końcowego w TERRA CLOUD Center proces jest w tym momencie zakończony.
Klient końcowy jest automatycznie synchronizowany z Centrum Technicznym TERRA w ciągu kilku minut.
W tym miejscu odbywa się ostateczny jednorazowy proces tworzenia/łączenia konta Microsoft 365.

Konto Microsoft

Produkty Microsoft CSP są zarządzane w odpowiednim Centrum administracyjnym Microsoft 365 po ich zarezerwowaniu. W tym celu konto Microsoft 365 musi być utworzone unikatowo dla każdego klienta końcowego.
Ponadto firma Microsoft udostępnia dalsze informacje na temat zakresu produktów i usług. Są one podsumowane w tak zwanej Microsoft Customer Agreement
Należy to również zaakceptować tylko raz przed dokonaniem rezerwacji produktów Microsoft CSP.

Utwórz / połącz konto Microsoft 365

W przypadku rezerwacji i wdrażania produktów Microsoft CSP należy utworzyć konto Microsoft 365 dla każdego klienta końcowego lub należy połączyć istniejące konto.
Bez tego kroku nie można zgłaszać zastrzeżeń. Ten krok odbywa się w Centrum Technicznym TERRA. Kliknij pozycję „Zarządzanie klientami”.
Tutaj wyświetlani są wszyscy klienci końcowi, którzy zostali utworzeni w TERRA CLOUD Center. Następnie wybierz odpowiedniego klienta końcowego, a następnie kliknij „Ustawienia usługi”.
Zobaczysz tam pozycję „CSP”. Kliknij opcję „Edytuj”. Tutaj masz dwie możliwości, które są wyjaśnione bardziej szczegółowo w kolejnych akapitach.

Utwórz nowe konto Microsoft 365

Jeśli Twój użytkownik końcowy nigdy wcześniej nie korzystał z platformy Microsoft 365, możesz utworzyć nowe konto Microsoft 365 w TERRA Technical Center.
Aby to zrobić, wybierz opcję „Utwórz nową domenę Microsoft”. Następnie wpisz żądany prefiks. Nasz system utworzy wtedy nowe dane logowania.

Przykład:
Klient końcowy nazywa się Müller GmbH i nigdy nie korzystał z platformy Microsoft 365. Aby utworzyć konto Microsoft 365, wystarczy wpisać nazwę firmy w polu wejściowym i sprawdzić dostępność.
Jeśli prefiks już istnieje, otrzymasz powiadomienie. Następnie odpowiednio dostosuj prefiks. Kliknij „Zapisz”, a nasz system utworzy następujący login:

admin@muellergmbh.onmicrosoft.com
xxxyyzzz (Początkowe hasło)

Za pomocą tych danych logowania możesz zalogować się do nowo utworzonego centrum administracyjnego Microsoft 365 klienta końcowego za pośrednictwem strony „portal.office.com”.

Łączenie istniejącego konta Microsoft 365

Jeśli Twój klient końcowy korzysta już z produktów Microsoft 365, możesz połączyć istniejące konto z naszym systemem.
Ustawienia i użytkownicy w odpowiednim Centrum Microsoft 365 pozostają nienaruszone. Do istniejącego systemu dodawana jest tylko dodatkowa ścieżka referencyjna.
Aby rozpocząć proces, wybierz opcję „Połącz z istniejącą domeną” w sekcji „Ustawienia usługi” w TERRA Technical Center.
W polu tekstowym wprowadź domyślną domenę przechowywaną dla klienta końcowego w centrum administracyjnym Microsoft 365. Niekoniecznie jest to domena onmicrosoft.com.
Możesz sprawdzić, która domena jest prawidłowa w centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego w pozycji „Ustawienia” i „Domeny”. Znajdziesz tam domenę z dopiskiem (domyślna).

Po wprowadzeniu odpowiedniej domeny domyślnej w TERRA Technical Center kliknij „Zapisz”. Nasz system wyśle wówczas wiadomość e-mail na adres mailowy wprowadzony w ramach konta klienta końcowego.
Wiadomość e-mail zawiera łącze, które należy potwierdzić raz danymi logowania administratora do odpowiedniego centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 klienta końcowego.
Zalecamy otwieranie tego linku tylko w przeglądarkach InPrivate/Incognito.
Po pomyślnym potwierdzeniu linku Ty jako partner i my jako WORTMANN AG jesteśmy wymienieni w ustawieniach i relacjach partnerskich w centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego.
Aby zakończyć proces, kliknij pozycję „Sprawdź przypisanie” w Centrum Technicznym TERRA. Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie,
odpowiednio dostosuj zarejestrowaną domenę lub sprawdź, czy jako partner i my jako WORTMANN AG jesteśmy zarejestrowani w centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego.
Jeśli nie można połączyć istniejącego Centrum administracyjnego Microsoft 365, prosimy o kontakt pod adresem csp@wortmann.de, podając numer klienta WORTMANN AG.

Wyjątki przy zamawianiu licencji non-profit, edukacyjnych lub wieczystych

Nadal istnieją wyjątki w procesie zamawiania niektórych produktów, ponieważ nie są one jeszcze dostępne w modelu NCE firmy Microsoft.

Dotyczy to w szczególności zamawiania licencji non-profit, edukacyjnych i licencji wieczystych.
Wymogiem tych licencji jest zdeponowanie domeny najemcy Microsoft w Centrum Technicznym oraz w TERRA Cloud Center.
Jeśli tego nie zrobisz, zamówienie nie może zostać wdrożone.

W przypadku zakupu licencji non-profit (www.nonprofit.microsoft.com) i edukacyjnych klient wymaga specjalnej aktywacji, która w przypadku organizacji non-profit, musi pochodzić od samego Microsoftu; w przypadku edukacji jako Wortmann AG możemy sami nadać ten status.
Jeśli nie masz pewności, czy klient ma jeden z tych statusów, napisz do nas e-mail na adres csp@wortmann.de.

Rezerwacja licencji Microsoft CSP

Produkty Microsoft CSP są nadal rezerwowane w TERRA CLOUD Center (www.terracloud.de). Możesz zobaczyć wszystkie produkty, które można kupić, wybierając produkty.
W koszyku konfigurujesz wybrany artykuł i dokonujesz ostatecznej rezerwacji. Korekta zrealizowanych zamówień jest również możliwa w TERRA CLOUD Center dla danego klienta końcowego.


Wybór produktu

W TERRA CLOUD Center znajdziesz dostępne produkty w naszym „Marketplace”. Można go otworzyć, klikając „Marketplace” po lewej stronie po zalogowaniu się do TERRA CLOUD Center.
Otworzy się okno z przeglądem produktów.
Produkty Microsoft CSP można znaleźć w kategorii „Produkty Microsoft”.
W kategorii „Microsoft CSP New Commerce” znajdziesz dostępne opcje z podziałem na główne produkty i dodatki.

Okresy subskrypcji i metody płatności

W modelu CSP New Commerce możesz wybierać pomiędzy różnymi okresami subskrypcji i różnymi metodami płatności. Dostępne są następujące opcje:

Abonament miesięczny z płatnością miesięczną

 • Tutaj masz największą elastyczność i możesz zwiększać, zmniejszać i anulować kwotę z miesiąca na miesiąc
 • Zniżka lub anulacja nie jest możliwa po opuszczeniu 7-dniowego okna czasowego. Nowe 7-dniowe okno przetwarzania otworzy się dopiero w odpowiednim dniu odnowienia subskrypcji.
 • Nie ma ochrony ceny


Roczna subskrypcja z miesięczną opłatą

 • Rezerwując tę opcję, płacisz tę samą cenę miesięczną przez ustalony okres jednego roku.
 • Rozszerzenia ilości są możliwe w każdej chwili i będą fakturowane co miesiąc od momentu dodania.
 • Zniżka lub anulacja nie jest możliwa po opuszczeniu 7-dniowego okna czasowego. Nowe 7-dniowe okno przetwarzania otworzy się dopiero w odpowiednim dniu odnowienia rocznej subskrypcji.
 • Istnieje roczna ochrona ceny od rezerwacji


Roczna subskrypcja z roczną opłatą

 • Rezerwując tę opcję, płacisz stałą cenę za licencję na rok z góry.
 • Rozszerzenia ilości są możliwe w każdej chwili i będą fakturowane proporcjonalnie do pozostałego okresu.
 • Zniżka lub anulacja nie jest możliwa po opuszczeniu 7-dniowego okna czasowego. Nowe 7-dniowe okno przetwarzania otworzy się dopiero w odpowiednim dniu odnowienia rocznej subskrypcji.
 • Istnieje roczna ochrona ceny od rezerwacji


Konfiguracja zamówienia w koszyku

Po wybraniu produktu, który chcesz znaleźć na rynku, dodaj go do koszyka. Tutaj wpisujesz nazwę zamówienia, wybierasz odpowiedniego klienta końcowego i wprowadzasz żądaną ilość.
Klikając „Zamów z obowiązkiem płatności”, zamówienie jest ostatecznie składane i przesyłane do systemu Microsoft.
Zarezerwowane produkty są dostępne w ciągu kilku minut w centrum administracyjnym M365 klienta końcowego.

Dostęp do zarezerwowanych licencji

Zakupione produkty można znaleźć w indywidualnym centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego.
Tam możesz znaleźć klucze (w przypadku rezerwacji wieczystych) lub przypisać licencje odpowiednim użytkownikom (w przypadku rezerwacji M365).
Aby uzyskać dostęp do zarezerwowanych produktów, zaloguj się przez portal.office.com przy użyciu danych logowania administratora odpowiedniego klienta końcowego.

Produkty Microsoft CSP (M365, Exchange Online, Teams itp.)

Produkty z kategorii Microsoft 365, Exchange Online lub Teams można znaleźć w centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego, korzystając z następującej ścieżki:

  Płatności --> Licencje


Tutaj możesz zobaczyć ogólny przegląd wszystkich zarezerwowanych i aktywnych produktów.

Produkty Microsoft Perpetual (Windows Server, Office Standard itp.)

Produkty z kategorii Microsoft Perpetual można znaleźć w centrum administracyjnym Microsoft 365 klienta końcowego, korzystając z następującej ścieżki:

  Rozliczenia --> Twoje produkty --> Poczekaj kilka sekund, aż Centrum administracyjne usługi Microsoft 365 zostanie całkowicie załadowane --> Oprogramowanie


W podpunkcie „Oprogramowanie” można uzyskać dostęp do zakupionych kluczy i pobrać oprogramowanie instalacyjne.

Dostosowanie istniejących zamówień

Istniejące zamówienia możesz dostosować do swoich potrzeb. Rozszerzenia są możliwe w każdej chwili.
Redukcje i anulacje tylko w oknach czasowych określonych przez firmę Microsoft.

Okno czasowe na korekty

Odnowienie subskrypcji

Obowiązują inne terminy od dnia rezerwacji. W przypadku abonamentu miesięcznego zamówienie jest przedłużane z miesiąca na miesiąc.
W przypadku abonamentu rocznego (niezależnie od formy płatności) rezerwacja jest zawsze przedłużana z roku na rok. Rozszerzenia są możliwe w każdej chwili.
Anulowanie i zniżki tylko w odpowiednim dniu odnowienia.

7-dniowy przedział czasowy

Oprócz daty odnowienia firma Microsoft otwiera siedmiodniowe okno, w którym można dokonać redukcji i anulowania.
To 7-dniowe okno czasowe zawsze zaczyna się od odpowiedniej daty odnowienia.
Jeśli ten przedział czasowy zostanie pominięty, zniżki i anulacje mogą zostać przeprowadzone ponownie tylko w następnym możliwym oknie czasowym.

CSP

Model biznesowy przyszłości to chmura! Maszyny wirtualne, hostowane serwery lub proste kopie zapasowe są teraz częścią standardowej oferty centrum danych WORTMANN AG.
Dzięki modelowi dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP) możesz teraz również szybko uzyskać licencje za pomocą różnych metod subskrypcji, między innymi z zakresu produktów Microsoft 365.
W TERRA Cloud Center i TERRA Technical Center możesz automatycznie i łatwo zarządzać klientami oraz udostępniać licencje w ciągu kilku minut.

Ogólny kontakt CSP
E-mail: csp@wortmann.de
Telefon: +49 (0) 5744 944-198

Microsoft 365

Microsoft oferuje szeroki wachlarz możliwości dzięki licencji Microsoft 365.
Oprócz znanych aplikacji pakietu Office, takich jak Word, Excel, PowerPoint i Access, poszczególne plany obejmują różne inne funkcje.
Należą do nich usługi online, takie jak Exchange Online, Sharepoint Online lub Teams.
W przypadku zakupu w modelu CSP zarówno miesięczne, jak i roczne licencje Microsoft 365 są dostępne w naszej ofercie!

Subskrypcja wieczysta/wieczysta

Do tej pory klasyczną metodą licencjonowania było licencjonowanie zbiorowe. Na przykład serwery Exchange lub Windows były dostępne z odpowiednimi licencjami dostępu.
Dzięki nowym licencjom wieczystym produkty te będą również dostępne do rezerwacji w modelu CSP
Znane warunki użytkowania z licencjonowania OLP nadal obowiązują tutaj:
Jednorazowa opłata za nieograniczone prawo użytkowania, alternatywnie za licencje wieczyste z okresem 1 lub 3 lat bez gwarancji oprogramowania.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem CSP.

Microsoft Azure

Możesz samodzielnie rezerwować i konfigurować różne środowiska wirtualne za pośrednictwem chmury Microsoft Azure.
Obejmuje to maszyny wirtualne, kopie zapasowe, a nawet chatboty. Aby uzyskać więcej informacji na temat rezerwacji subskrypcji platformy Azure, skontaktuj się z naszym zespołem CSP!

Partnerstwo w zakresie dystrybucji pośredniej

Aby ustanowić powiązanie jako pośredni partner sprzedaży Microsoft z firmą WORTMANN AG, wybierz scenariusz, który dotyczy Ciebie.

Scenariusz A: Jestem już pośrednim partnerem handlowym Microsoft

Krok 1: Sprawdź, czy umowa partnerska Microsoft została potwierdzona
Zaloguj się do Centrum Partnerów Microsoft: https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/
Po zalogowaniu powinieneś otrzymać prośbę o potwierdzenie MPA. Aby sprawdzić, czy już to zrobiłeś, możesz sprawdzić w „Ustawieniach konta” > „Ustawienia partnera”.
W zakładce „Profil Partnera Handlowego” należy zauważyć, że podpisałeś Umowę Partnerską Microsoft.

Krok 2: Nawiązanie pośredniej współpracy w zakresie sprzedaży z WORTMANN AG
Abyśmy mogli tworzyć nowych klientów dla Ciebie jako pośredniego partnera sprzedaży w firmie Microsoft i składać zamówienia dla tych klientów, musisz nawiązać połączenie z nami jako pośrednim dostawcą.
Możesz to sprawdzić bezpośrednio w Centrum Partnerów Microsoft w zakładce „Dostawcy pośredni”.
Jeśli firma Wortmann AG jest już wyświetlana jako pośrednik z Tobą, możesz kontynuować prace końcowe w Centrum Technicznym TERRA.
W przeciwnym razie wystarczy kliknąć poniższy link, zalogować się przy użyciu loginu Centrum Partnerów Microsoft i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami:
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/relationshiprequest/ac91b3f2-478b-4ea6-8c25-32c6ac42059a

Scenariusz B: Mam już identyfikator sieci partnerskiej Microsoft (MPN)

Krok 1: 'Włączanie' do Centrum Partnerskiego Microsoft
Kliknij poniższy link:
https://partnercenter.microsoft.com/pcv/register/joinnow/enrollmentwelcome/valueaddedreseller
Jeśli jesteś już zarejestrowany w Centrum Partnerskim Microsoft, otrzymasz wiadomość: „Użytkownik zarejestrowany.”
Przejdź do Ustawień konta w menu pulpitu nawigacyjnego, aby rozpocząć konfigurowanie. Tutaj postępuj zgodnie z instrukcjami centrum.
Jeśli jeszcze się nie zarejestrowałeś, wykonaj czynności wskazane w Centrum Partnerskim Microsoft.
W każdym razie, wykonując te kroki, końcowo zaakceptujesz umowę partnerską Microsoft (MPA).

Krok 2: Nawiązanie pośredniej współpracy w zakresie sprzedaży z WORTMANN AG
Abyśmy mogli tworzyć nowych klientów dla Ciebie jako pośredniego partnera sprzedaży w firmie Microsoft i składać zamówienia dla tych klientów, musisz nawiązać połączenie z nami jako pośrednim dostawcą.
Możesz to sprawdzić bezpośrednio w Centrum Partnerów Microsoft w zakładce „Dostawcy pośredni”.
Jeśli firma Wortmann AG jest już wyświetlana jako pośrednik z Tobą, możesz kontynuować prace końcowe w Centrum Technicznym TERRA.
W przeciwnym razie wystarczy kliknąć poniższy link, zalogować się przy użyciu loginu Centrum Partnerów Microsoft i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami:
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/relationshiprequest/ac91b3f2-478b-4ea6-8c25-32c6ac42059a

Scenariusz C: Nie mam jeszcze identyfikatora Microsoft Partner Network ID (MPN)

Krok 1: Zarejestruj się w Microsoft Partner Network
Jeśli chcesz zarejestrować się jako Partner Microsoft po raz pierwszy, kliknij poniższy link:
https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/account/v3/enrollment/introduction/partnership?program=basicpartnernetwork
Wypełniając ten proces, akceptujesz również bezpośrednio Umowę Partnerską Microsoft (MPA).

Krok 2: Nawiązanie pośredniej współpracy w zakresie sprzedaży z WORTMANN AG
Abyśmy mogli tworzyć nowych klientów dla Ciebie jako pośredniego partnera sprzedaży w firmie Microsoft i składać zamówienia dla tych klientów, musisz nawiązać połączenie z nami jako pośrednim dostawcą.
Możesz to sprawdzić bezpośrednio w Centrum Partnerów Microsoft w zakładce „Dostawcy pośredni”.
Jeśli firma Wortmann AG jest już wyświetlana jako pośrednik z Tobą, możesz kontynuować prace końcowe w Centrum Technicznym TERRA.
W przeciwnym razie wystarczy kliknąć poniższy link, zalogować się przy użyciu loginu Centrum Partnerów Microsoft i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami:
https://partnercenter.microsoft.com/commerce/indirectresellers/relationshiprequest/ac91b3f2-478b-4ea6-8c25-32c6ac42059a


FAQ

Pytanie Odpowiedź
Chcę sprzedawać licencje CSP, co mam zrobić? Aby sprzedawać licencje CSP, musisz spełnić określone wymagania.
Tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby sprzedawać licencje za naszym pośrednictwem.
Jak mogę anulować licencję CSP? Możesz anulować zarówno licencje miesięczne, jak i roczne za pomocą „ikony kosza”.
Szukam licencji Office 365 Business Premium, ale nie mogę jej znaleźć? W lutym '20 Microsoft zmienił niektóre nazwy. Wśród nich była O365 Business Premium.
Pełną listę z nowymi nazwami można znaleźć tutaj. Należy pamiętać, że zmiana nazwy nie dotyczy wszystkich produktów.
Mam klienta końcowego, który potrzebuje aktywacji edukacyjnej, co mam zrobić? W takim przypadku wyślij nam wiadomość e-mail na adres csp@wortmann.de z nazwą klienta końcowego i poproś nas o aktywację
aktywacji licencji EDU, gdy tylko będziesz stworzył z nami klienta końcowego w TCC.
Uwaga: żłobek/przedszkole nie są uprawnione do EDU!
Jakie są korzyści użytkowe w obszarze EDU? Tak zwane use-benefits to bezpłatne licencje studenckie, które są udostępniane klientowi końcowemu, jeśli licencjonuje on całą kadrę pedagogiczną szkoły. Możesz znaleźć przegląd, które licencje dla nauczycieli zapewniają jakie korzyści.
-edukacja tutaj
Mój klient końcowy kwalifikujący się do EDU chciałby skorzystać z korzyści, jak mogę je zarezerwować? Po zarezerwowaniu licencji "for faculty" możesz napisać do nas e-mail, a my je udostępnimy.
Mój klient końcowy jest organizacją non-profit i chciałbym zarezerwować dla niej licencje non-profit. Jak mam postępować? Aby móc rezerwować licencje non-profit, klient końcowy musi być upoważniony przez Microsoft do ich uzyskania.
Można to zrobić tutaj.
Nasz klient końcowy uzyskał już licencje CSP za pośrednictwem innego dystrybutora, czy mogę „przenieść” to do Terra Cloud? Nie, przeniesienie licencji od innego dystrybutora nie jest w ten sposób możliwe.
Musisz utworzyć klienta końcowego w Terra Cloud Center i połączyć istniejące centrum administracyjne Microsoft.
Licencje należy następnie ponownie zarezerwować w Terra Cloud Center.
Czy wystarczy ustawić liczbę licencji w kolejności na 0, aby je usunąć? Nie, aby usunąć zamówienie, zawsze używaj ikony kosza na odpowiednim ekranie.
Czy mogę łączyć ze sobą różne licencje? Tak, możesz zarezerwować różne licencje dla użytkownika końcowego i przypisać je w interfejsie administratora M365.
Nie wszyscy pracownicy firmy muszą mieć przypisane te same licencje.
Jak mogę sprawdzić lokalizację moich danych? W odpowiednim Centrum administracyjnym w obszarze Ustawienia -> Ustawienia organizacji -> Profil organizacji -> Lokalizacja przechowywania danych możesz sprawdzić, gdzie przechowywane są dane.
Jeśli anuluję licencję, jak długo klient końcowy może z niej korzystać? Jeśli licencja zostanie anulowana, nie można jej już używać ze skutkiem natychmiastowym.


Microsoft Price Increase on 01.04.2023

Drogi Partnerze:w środku,

Tym listem chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ważną zmianę w modelu Microsoft Cloud Solution Provider (CSP).

Wraz z ogłoszeniem 05.01.2023 Microsoft przeprowadzi korektę cenową dla dużej części modeli licencji. Dotyczyć to będzie również modelu CSP. Microsoft komunikuje, że zmiany te muszą być wprowadzone ze względu na trwające wahania kursów lokalnych walut w stosunku do dolara amerykańskiego. Do tego listu dołączyliśmy dokument dostarczony przez Microsoft z bardziej szczegółowym wyjaśnieniem.

Poniżej przedstawiamy dokładne korekty cen obowiązujące od 01 kwietnia 2023 r:

 • Ceny dla funta brytyjskiego (GBP) zostaną skorygowane o +9%.
 • Ceny dla koron duńskich (DKK), euro (EUR) i koron norweskich (NOK) zostaną skorygowane o +11%.
 • Ceny w koronach szwedzkich (SEK) zostaną skorygowane o +15

Ceny dla strefy EURO wzrosną więc o 11% dla modelu CSP od 01 kwietnia 2023 r.
Dotyczy to niezależnie od okresu abonamentowego, sposobu płatności czy modelu CSP (Legacy lub New Commerce).

Poniżej kilka przykładów ilustrujących wpływ na istniejące i nowe zamówienia:

 • Od marca 2022 roku można rezerwować tylko w modelu CSP New Commerce. Zamówienia Classic legacy (wszystkie rezerwacje przed marcem 2022 roku) pozostają obecnie bez zmian, ale podlegają również 11% podwyżce cen od kwietnia 2023 roku.
 • Mając na uwadze cenę, sensowne jest zatem utrzymanie aktywnych zleceń Legacy, które odnowią się ponownie w styczniu, lutym i marcu 2023 roku. Zapewnia to elastyczność i utrzymanie aktualnej ceny przez kolejny rok (niezależnie od płatności miesięcznej lub rocznej). Jednak najpóźniej do 2024 r. obowiązywać będą także wyższe ceny tych zamówień. Generalnie jednak zalecamy zastąpienie zamówień z modelu legacy nowymi rezerwacjami CSP New Commerce. Jest to jedyny sposób, aby pozostać w obecnym modelu licencyjnym Microsoft i być niezależnym od zmian lub dostosowań w modelu legacy.
 • Rezerwacje CSP New Commerce od marca 2022 roku odnawiają się ponownie na rok w marcu 2023 roku i ponownie zapewniają niższą cenę. Roczna prenumerata na kolejny rok. Z abonamentem miesięcznym na dany okres miesięczny. Następnie obowiązują bezpośrednio ceny obowiązujące w momencie odnowienia.
 • Wszystkie zamówienia z Legacy i New Commerce zostaną odnowione od 01 kwietnia 2023 roku po ówcześnie obowiązującej, wyższej o 11% cenie.


Aby wdrożyć to dostosowanie w najlepszy możliwy sposób dla Ciebie i klienta końcowego, zalecamy następującą procedurę:

 • Zastąp klasyczne, starsze zamówienia CSP, które odnawiają się w styczniu, lutym i marcu 2023 roku, nowymi rezerwacjami w modelu CSP New Commerce. W ten sposób zabezpieczasz aktualną cenę i przekonujesz swoich klientów końcowych do aktualnego modelu licencjonowania.
 • Zastąpić wszystkie dotychczasowe zamówienia, które odnowiłyby się od kwietnia 2023 r., nowymi zamówieniami CSP New Commerce do marca 2023 r. Pozwoli to na zabezpieczenie niższej ceny dla tych zamówień na kolejny rok. Mamy możliwość anulowania zamówień Legacy z rocznym terminem płatności i wystawienia not kredytowych na pozostały okres.


Przykład:

 Zamówienie Legacy z sierpnia 2021 roku ostatnio odnowione na kolejny rok w sierpniu 2022 roku. Zamówienie to odnowiłoby się ponownie w sierpniu 2023 r. na kolejny rok.
 Jednak wtedy po cenie wyższej o 11%. To zamówienie powinno zostać przeksięgowane w CSP New Commerce do końca marca 2023 roku.
 Jeśli jest to roczny sposób płatności, to wystawiamy notę kredytową na pozostały termin do sierpnia 2023 roku dla starego spadku. 
 Jeśli jest to metoda płatności miesięcznej, rozliczymy miesiąc kalendarzowy, który rozpoczął się z najwyższą wartością wolumenu. 
 W takich przypadkach sensowne jest dokonanie zmiany w ostatnim tygodniu miesiąca kalendarzowego. Dzięki temu nie ma większych podwójnych opłat.

Prosimy również o wypatrywanie dalszych informacji od nas na stronie głównej Centrum TERRA CLOUD.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się skontaktować z nami!
Pozdrawiam! Twój zespół CSP

Co to jest New Commerce Experience (NCE) firmy Microsoft?

Nadchodzące zmiany w ramach New Commerce Experience od Microsoft
Aby zrozumieć ogólne zmiany, korekty cen i promocje, użyjemy tego tekstu do wyjaśnienia obecnej zasady CSP, a następnie wyjaśnimy krok po kroku innowacje.
Gdy obecnie rezerwujesz u nas produkt M365 w TERRA CLOUD Center, masz „możliwość wyboru między płatnością miesięczną lub roczną”.
Niezależnie od wybranej metody płatności roczna subskrypcja jest zawsze generowana w systemie Microsoft.
Ta subskrypcja ma stałą datę rozpoczęcia i zakończenia'. W tym okresie obowiązuje ochrona cenowa dla wszystkich dodatków lub rozszerzeń.
Przy płatności miesięcznej istnieje możliwość elastycznego dostosowania ilości w dół w dowolnym momencie.

Wraz z „New Commerce Experience” to się zmieni.

Nadal będzie obowiązywać roczna subskrypcja z miesięczną lub roczną opłatą. Ochrona cenowa zostanie również utrzymana przez okres jednego roku. Jednak wtedy nie będzie już możliwe zmniejszenie ilości w dowolnym momencie.

Od początku rocznej subskrypcji zawsze masz „7 dni” na dostosowanie ilości lub całkowite anulowanie.
Po tych 7 dniach jest to możliwe tylko w następnym roku, kiedy roczna subskrypcja zostanie przedłużona o kolejny rok. Tak więc tutaj zwykła elastyczność jest ograniczona.
To prowadzi nas do „innowacji w New Commerce”: miesięcznej subskrypcji””.
Ta subskrypcja ma tylko okres jednego miesiąca, a zatem również tylko miesięczną ochronę cenową.
W przeciwieństwie do abonamentu rocznego, istnieje możliwość elastycznego dostosowania 'ilości z miesiąca na miesiąc, nawet w dół.
Ale znowu nie jest to możliwe każdego dnia, ale „tylko w odpowiednim 7-dniowym oknie czasowym”” w okresie przedłużenia w następnym miesiącu.

Trzeba mieć tu świadomość, że istnieje „silne ograniczenie elastyczności””. Należy dokładnie rozważyć 'która subskrypcja i metoda płatności są odpowiednie dla danego klienta końcowego
Dzieje się tak, ponieważ w przypadku rocznej subskrypcji z miesięczną opłatą rozliczenia są utrzymywane do końca okresu subskrypcji.
W przypadku bankructwa finansowego lub niemożności zapłaty ze strony klienta końcowego jesteśmy zmuszeni nadal obciążać naszego partnera.
To samo dotyczy nas, jeśli partner nie jest już w stanie opłacać faktur: Microsoft nadal obciąża nas do końca okresu subskrypcji.

Wprowadzeniu New Commerce towarzyszą również „zmiany cenowe”. Subskrypcje miesięczne są o 20% droższe niż subskrypcje roczne (niezależnie od tego, czy są opłacane miesięcznie, czy rocznie).
Ponadto ogólne podwyżki cen niektórych produktów będą obowiązywać od „„Marzec 2022”.

 • Microsoft 365 Business Basic -> 20%
 • Microsoft 365 Business Premium -> 10%
 • Microsoft 365 E3 -> 12,5%
 • Office 365 E5 -> 9%
 • Office 365 E3 -> 15%
 • Office 365 E1 -> 25%


'Te podwyżki cen obowiązują niezależnie od okresu subskrypcji. Oznacza to jednak również, że Miesięczna subskrypcja odnotuje dwukrotny wzrost ceny.
Raz 20% za czystą elastyczność w dostosowywaniu ilości i raz za ogólną korektę cen wymienionych produktów między 10% a 25%.

Powyższe ''zmiany wejdą w życie od marca 2022 r. w naszym TERRA CLOUD Center dla nowych rezerwacji.
W przypadku nowych rezerwacji 'od marca przekażemy Ci ' promocje firmy Microsoft. W przypadku różnych subskrypcji obowiązują różne rabaty i czasy trwania:

 • Miesięczne subskrypcje otrzymują rabat w wysokości ok. 20%. Promocja obowiązuje dla nowych rezerwacji do czerwca 2022 włącznie. Ale uwaga: miesięczna subskrypcja ma ochronę cenową tylko przez jeden miesiąc.

Od lipca ponownie będzie obowiązywać cena bez rabatu.